1,700,000 تومان
حلال 100cc قوی InkTec مخصوص سابلیمیشن
10 %
حلال یک لیتری InkTec فوق قوی SWA-B01L
6 %

1,499,000 تومان 1,600,000 تومان
هد اصلی پرینتر L1800 , 1410 , 1430 , 1500 اپسون
5 %

16,000,000 تومان 16,900,000 تومان
کارتریج جت پرینتر 2590 HP مشکی W3T10B
10 %

3,800,000 تومان 4,200,000 تومان