پد و پیکاپ پرینتر Epson L220

PA PICKUP L220

ویژگی‌های محصول:
پد و پیکاپ کاغذ کش پرینتر l220 اپسون
انتخاب نوع محصول:
پد و پیکاپ درجه یک
450,000 تومان
پد و پیکاپ به همراه توپی پد درجه یک
500,000 تومان
پد و پیکاپ کاغذ کش چاپگر Epson L220
 
برای استفاده در پرینترهای :
Epson L110 , L210 , L300 , L350 , L355 , L120 , L550 , L555 , L132 , L130 , L111, L211, L220 , L222 , L310 , L360 , L362 , L365 , L366 , L380
L382 , L386 , L455 , L456 , L565 , L566 , M100 , M105 , M200 , M205 , WF-2510 , WF-2530 , WF-2010 , WF-2520 , XP-102 , XP-103 ,
XP-202 , XP-303 , XP-215 , XP-30 , XP-33 , XP-203 , XP-205 , XP-207, XP-212 , WF-2540 , WF-2630 , XP-305 , XP-306 , XP-405
XP-420 , XP-302 , XP-313 , XP-323 , XP-312 , XP-322 , XP-225 , XP-332
چون تعویض کاغذ کش کامل این مدل ها هزینه زیادی را به کاربر تحمیل می کند
لذا از این جهت تعویض پد و پیکاپ را پیشنهاد می کنیم.
مشخصات کلی
برند
Epson
نوع قطعه
پد و پیکاپ
برای استفاده در پرینتر های
Epson L110 , L210 , L300 , L350 , L355 , L120 , L550 , L555 , L132 , L130 , L111, L211, L220 , L222 , L310 , L360 , L362 , L365 , L366 , L380 L382 , L386 , L455 , L456 , L565 , L566 , M100 , M105 , M200 , M205 , WF-2510 , WF-2530 , WF-2010 , WF-2520 , XP-102 , XP-103 , XP-202 , XP-303 , XP-215 , XP-30 , XP-33 , XP-203 , XP-205 , XP-207, XP-212 , WF-2540 , WF-2630 , XP-305 , XP-306 , XP-405 XP-420 , XP-302 , XP-313 , XP-323 , XP-312 , XP-322 , XP-225 , XP-332

نظر خود را ثبت کنید

محصولات مرتبط